( DVET ) शिल्प निदेशक च्या 1457 पदभरती साठी अर्ज सुरु— कोणते उमेदवार अर्ज करू शकतील पूर्ण जाहिरात पहा!! DVET Maharashtra Bharti 2023

( DVET ) शिल्प निदेशक च्या 1457 पदभरती साठी अर्ज सुरु— कोणते उमेदवार अर्ज करू शकतील पूर्ण जाहिरात पहा. पदांची नावे, पद संख्या, शिक्षण, अंतिम तारीख, मुलाखतीचे ठिकाण, अर्ज कसा आहे ऑनलाईन या ऑफलाईन,अर्ज कसा करावा आणि इतर माहिती खाली दिलेली आहे. कृपया अर्ज करण्याआधी  पूर्ण जाहिरात पहावी. सर्व माहिती काळजीपूर्वक वाचावी. कोणत्याही नोकरीची माहिती किंवा अपडेट्स वेळेवर मिळवण्यासाठी आमंच्या वेबसाईट ला फॉलो (Follow) करा.

DVET Maharashtra Bharti 2023. The recruitment is done online or offline. and the candidates are given Detailed information about the educational qualifications, selection process, location, age limit, salary and how to apply for the recruitment given below the article. The recruitment information should be read carefully before applying. To get recruitment or jobs-related articles in time follow this website.

( DVET ) शिल्प निदेशक च्या 1457 पदभरती साठी अर्ज सुरु

नौकरीची माहिती (Job Information)

पद संख्या (Total Post) :

 • 1457

पदांची नावे (Post Name) :

पद No.1) शिल्प निदेशक

Post No.1) Director of Architecture

शिक्षण (Qualification) :

 • शैक्षणिक पात्रता पदाच्या आवश्यकतेनुसार आहे .(मूळ जाहिरात वाचावी.)

पगार प्रति महिना (Monthly Salary) :

 • नियमानुसार

वयाची अट (Age Limit) :-

नोकरी ठिकाण (Job Location) :

 • महाराष्ट्र

फी (Fee) :

 • फी नाही

अर्ज कसा करावा (How To Apply) :

 • ऑनलाईन

अर्ज सुरू होण्याची तारीख (Application Commencement Date) : 

 • 8 मार्च 2023

अर्ज करण्याची अंतिम तारीख (Last date of Application) :

 • 14 मार्च 2023

अधिकृत वेबसाइट (Official Website) :

How To Apply For DVET CBT 2 Trade Test 2023

सदर जाहिरातीच्या अनुषंगाने दि.28 व 29/09/2022 रोजी झालेल्या सामायिक परीक्षेत (CBT-1) (Normalization-Mean Standard Deviation Method नुसार ) किमान 45% गुण प्राप्त करून व्यावसायिक चाचणी (CBT -2) करिता पात्र ठरलेल्या उमेदवारांसाठी व्यावसायिक चाचणी (CBT -2) करिता अर्ज भरण्यासाठी Link त्यांच्या Login ID मध्ये उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे.

1) व्यावसायिक चाचणी (CBT -2) करिता पात्र ठरलेल्या उमेदवारांनी ते ज्या पदाकरिता शैक्षणिक अर्हता/ अनुभव धारण करीत असतील तसेच सदर पदांची व्यावसायिक चाचणी (CBT-2) देण्यास इच्छूक असतील त्या पदांची निवड करणे, विभागनिहाय पसंतीक्रम सादर करणे व निवड केलेल्या पदांच्या प्रमाणात जाहिरातीत नमूद केल्यानुसार प्रत्येक पदाकरिता स्वतंत्र परीक्षा शुल्क अदा करणे आवश्यक राहील.

2) उमेदवाराने पदाची निवड न केल्यास/आवश्यक परीक्षा शुल्क न भरल्यास/परीक्षा शुल्क भरुनही सदर पदाच्या व्यावसायिक चाचणी (CBT – 2) करिता उपस्थित न राहिल्यास सदर पदाच्या गुणवत्ता यादीकरिता उमेदवाराच्या नांवाचा विचार केला जाणार नाही. तसेच या संदर्भात कोणत्याही स्वरुपातील (ऑनलाईन/ऑफलाईन/ई-मेल /SMS/Whatsapp/टपालाने/हस्तदेय) तक्रार/विनंती विचारात घेतली जाणार नाही याची उमेदवारांनी नोंद घ्यावी.

3) भरती प्रक्रियेत उमेदवार अंतिम निवडसूचीकरिता पात्र ठरल्यास उमेदवाराने संबंधित पदाकरिता ज्या विभागाचा पसंतीक्रम सादर केला असेल, केवळ त्याच विभागातील संबंधित पदाच्या निवडसूचीकरिता उमेदवाराचा विचार करण्यात येईल. उमेदवाराने पसंतीक्रम सादर न केलेल्या विभागातील संबंधित पदाच्या निवडसूचीकरिता उमेदवाराचा विचार केला जाणार नाही अथवा पसंतीक्रम सादर करण्याकरिता/पसंतीक्रमात बदल करण्याची संधी उपलब्ध राहणार नाही. तसेच या संदर्भात कोणत्याही स्वरुपातील (ऑनलाईन/ऑफलाईन/ई-मेल / SMS/Whatsapp/टपालाने/हस्तदेय) तक्रार/ विनंती विचारात घेतली जाणार नाही याची उमेदवारांनी नोंद घ्यावी.

4) उमेदवाराने परीक्षेकरिता आवश्यक शुल्क अदा न केल्यास उमेदवार सदर पदाच्या व्यावसायिक चाचणी (CBT-२) करिता अर्ज करण्यास इच्छूक नसल्याचे समजण्यात येईल व सदर पदाच्या पुढील भरतीप्रक्रियेतून उमेदवार बाद होईल. तद्नंतर या संदर्भात कोणत्याही स्वरुपातील (ऑनलाईन/ ऑफलाईन/ई-मेल/SMS/Whatsapp/टपालाने/हस्तदेय) तक्रार/विनंती विचारात घेतली जाणार नाही याची उमेदवारांनी नोंद घ्यावी.

5) उमेदवाराने अर्ज भरुन आवश्यक परीक्षा शुल्क ऑनलाईन अदा करुन अर्ज अंतिम केल्यानंतर उमेदवारास त्यात कोणताही बदल करता येणार नाही / बदल करण्याची संधी उपलब्ध राहणार नाही. तरी उमेदवारांनी अर्ज सादर करतांना योग्य ती दक्षता घ्यावी. तसेच या संदर्भात कोणत्याही स्वरुपातील (ऑनलाईन/ऑफलाईन/ई-मेल /SMS/Whatsapp/टपालाने/हस्तदेय) तक्रार/विनंती विचारात घेतली जाणार नाही याची उमेदवारांनी नोंद घ्यावी.

6) उमेदवाराने ज्या व्यवसायात CITS प्रशिक्षण यशस्वीरित्या पूर्ण करुन प्रमाणपत्र प्राप्त केले असेल केवळ त्याच पदाकरिता ऑनलाईन अर्जात “संबंधित व्यवसायातील CITS प्रशिक्षण पूर्ण केले आहे का ?” समोर “Yes” पर्यायाची निवड करुन CITS प्रमाणपत्र upload करावे करावी अन्यथा “No” पर्यायाची निवड करावी. एका व्यवसायात CITS प्रशिक्षण पूर्ण केले आहे म्हणून सर्व पदांकरिता “संबंधित व्यवसायातील CITS प्रशिक्षण पूर्ण केले आहे का ?” समोर “Yes” पर्यायाची निवड करु नये. असे केल्याचे दिसून आल्यास चूकीची माहिती दिल्याबद्दल उमेदवारास भरती प्रक्रियेतून बाद ठरविण्यात येईल. उमेदवाराने CITS प्रशिक्षण पूर्ण केले असेल परंतू अर्जामध्ये “संबंधित व्यवसायातील CITS प्रशिक्षण पूर्ण केले आहे का ?” समोर “No” पर्यायाची निवड केली असल्यास अथवा CITS प्रमाणपत्र upload केले नसल्यास उमेदवाराने सदर व्यवसायातील CITS प्रशिक्षण पूर्ण केलेले नाही असे समजण्यात येईल. CITS प्रमाणपत्र upload करण्याकरिता पुनःश्च संधी उपलब्ध राहणार नाही. तसेच या संदर्भात कोणत्याही स्वरुपातील ( ऑनलाईन/ऑफलाईन/ ई-मेल / SMS / Whatsapp/टपालाने/ हस्तदेय) तक्रार/विनंती विचारात घेतली जाणार नाही याची उमेदवारांनी नोंद घ्यावी.

7) व्यावसायिक चाचणी (CBT -2) चा Tradewise Syllabus व Industry 4.0 Syllabus व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या संकेतस्थळावर (www.dvet.gov.in) उपलब्ध आहे.

8) संबंधित पदाची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या संचालनालयाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत.

9) ऑनलाईन अर्जाची मुदत संपल्यानंतर यथावकाश व्यावसायिक चाचणी (CBT -2) चे वेळापत्रक जाहिर करण्यात येईल.

10) सामायिक परीक्षा (CBT- 1) व व्यावसायिक चाचणी (CBT २) अंती (Normalization-Mean Standard Deviation Method नुसार) उमेदवाराने प्राप्त केलेल्या गुणांच्या आधारे उमेदवारांची गुणवत्ता यादी  प्रसिद्ध करण्यात येणार असून उमेदवाराने सामायिक परीक्षा (CBT – 1) व व्यावसायिक चाचणी (CBT-2) मध्ये एकूण 200 गुणांपैकी किमान 45% (90) गुण (Normalization – Mean Standard Deviation Method नुसार) प्राप्त करणे आवश्यक राहील. एकूण 200 गुणांपैकी किमान 45% (90) गुण (Normalization-Mean Standard Deviation Method नुसार) प्राप्त न केलेल्या उमेदवारांचा गुणवत्ता यादीमध्ये समावेश करण्यात येणार नाही. तसेच सदर उमेदवार पुढील भरती प्रक्रियेतून बाद होतील. Normalization-Mean Standard Deviation Method मुळे उमेदवारांच्या प्रत्यक्ष गुणात वाढ/घट होण्याची शक्यता असते. तरी उमेदवारांनी याबाबतची नोंद घ्यावी.l

51RecruitmentDVET Post Recruitment Advertisement No.1/2022 – 1457 Craft Instructor Post – Notice for CBT-2See

महत्वाचे मुद्दे (Important Notes)

 • वरील पदांकरिता निवड प्रक्रिया ऑनलाईन द्वारे होणार आहे.
 • अर्ज सुरु होण्याची तारीख 08 मार्च 2023 ही आहे.
 • अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 14 मार्च 2023 ही आहे. जर तारीख बदलत असेल तर अधिकृत वेबसाईट बघावी.
 • या भरती ला अर्ज करण्यासाठी फी लागणार नाही.

या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी आपलीजॉब्स व्हाट्सअँप वर क्लिक करून तुम्ही आमचा group जॉईन करू शकता.महाष्ट्रातील सर्व  जॉब्स च्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप आणि टेलिग्राम ग्रुप ला जॉईन करून वेळेवर निघालेल्या भरती,आणि जॉब्स च्या अपडेट्स पाहू शकता.

येथे क्लिक करून WhatsApp ग्रुप जॉईन करा.
येथे क्लिक करून WhatsApp ग्रुप जॉईन करा.
येथे क्लिक करून Telegram ग्रुप जॉईन करा.
येथे क्लिक करून Telegram ग्रुप जॉईन करा.

भरतीशी संबंधित अधिक माहितीसाठी, तुम्ही ही सरकारी नोकरीची अधिसूचना पाहू शकता, कृपया ही रोजगार बातम्यांची माहिती तुमच्या मित्रांसह शेअर करा आणि त्यांना सरकारी नोकऱ्या मिळवण्यात मदत करा. इतर सरकारी नोकऱ्यांचे मोफत जॉब अलर्ट मराठी मध्ये मिळवण्यासाठी रोज Aaplijobs.Com ला भेट द्या.

निष्कर्ष (Conclusion):

( DVET ) शिल्प निदेशक च्या 1457 पदभरती साठी अर्ज सुरु— कोणते उमेदवार अर्ज करू शकतील पूर्ण जाहिरात पहा. या भरती मध्ये आम्ही पूर्ण सविस्तर माहिती दिली आहे जसं कि कोणत्या पदांची भरती आहे, वय, शिक्षण, ऑनलाईन आहे या ऑफलाईन आहे,भरती ला काय फी आहे कि नाही, त्या भरती अंतिम तारीख, इत्यादी.

या पोस्ट मध्ये आम्ही सगळी भरती बद्दल माहिती दिली आहे. तुम्ही तुमच्या मित्राला share करा ज्यांना job ची गरज असेल.