MHT सीईटीचे प्रवेशपत्र डाउनलोड करा | MHT-CET Exam Admit Card 2023

Documents To Be Carry With MHT CET Hall Ticket 2023

परीक्षेस जाताना प्रवेश पत्राबरोबरच स्वत:चे मूळ ओळख प्रमाणपत्रासाठी पॅन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट यापैकी एक ओळखीचा पुरावा म्हणून आणणे बंधनकारक असल्याचे सीईटी सेलकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

MHT सीईटीचे प्रवेशपत्र डाउनलोड करा | MHT-CET Exam Admit Card 2023

Download MHT CET Admit Card 2023

To Download Admit Card for CET- 2023 Click On Below Links :

SNCET NameDepartmentLinks
1MAH-MBA/MMS-CET-2023Technical Education👉 Click Here/ पाहा
2MHTCET (PCM Group)Technical Education👉 Click Here/ पाहा